Photo Gallery

Lluís Forteza Rey, 1909. Can Forteza Rey

© Ajuntament de Palma

Gaspar Bennàssar, 1908. El Aguila department store

© Ajuntament de Palma

Francesc Roca and Guillem Reyes, 1908-1911. Can Casasayas, detail of façade

© Ajuntament de Palma

Detail of staircase banister in Lluís Domènech's Gran Hotel

© Ajuntament de Palma

More images